MapaMapa

Sološnícka dolina - TrailO

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2021 0.134717 km2 SZOŠ 21.41.V Malacky

Majiteľ
TJ Slávia Farmaceut Bratislava, (FBA)
Kontakt
Mižúr Ján, Nad Lúčkami 49, 841 05 Bratislava, Tel.: +421 2 65313691, e-mail: mizur@cas-ms.sk

Mapoval(a,i)
Furucz Dušan, Miček Róbert

Kreslil(a,i)
Furucz Dušan, Miček Róbert


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
MAKADO 2014, OBORA, Sološnícka dolina

Detailná mapa
Mapa

1790
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)