MapaMapa

Konča húboče

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2022 2.31904 km2 SZOŠ 22.17.O Žilina

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com

Mapoval(a,i)
Král Jozef

Kreslil(a,i)
Král Jozef


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
16.10.1966 Pohár města Žiliny, BÁNOVÁ 2019, BÁNOVSKÝ LESÍK, Bez názvu, BEZLEPKOVÁ, Dallas 5000, HÁJIK, Hliny VII, HÔRKY 20, HÔRKY 24, Hradisko, Hradisko, Chlmček, Chlmec, Lesík, Lesík, MAYDAY, Okolo Rajčianky, Rohovica, Solinky, ZŠ Hliny VII., ZŠ HÔRKY, ŽILINA, Žilina centrum, ŽILINA CENTRUM S ĽADOM

Detailná mapa
Mapa

1820
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)