MapaMapa

Dallas 5000

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2022 0.684657 km2 SZOŠ 22.18.V Žilina

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com

Mapoval(a,i)
Král Jozef

Kreslil(a,i)
Král Jozef


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
16.10.1966 Pohár města Žiliny, BÁNOVSKÝ LESÍK, Bez názvu, HÁJIK, Hliny VII, HÔRKY 20, HÔRKY 24, Hradisko, Hradisko, Chlmček, Chlmec, Konča húboče, Lesík, Lesík, MAYDAY, Okolo Rajčianky, Rohovica, ZŠ Hliny VII., ZŠ HÔRKY, Žilina centrum

Detailná mapa
Mapa

1821
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)