MapaMapa

Jazvec 3

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1979 11.276 km2 - Prešov

Majiteľ
Prešov, (Prešov)

Mapoval(a,i)
Novota Mikuláš, Petrinec Milan, Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Jazvec, Kvašná voda západná časť, Kvašná voda západná časť, PREŠOV-SZŠ DSA Mukačevská

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
261
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)