MapaMapa

Pukanec - Breziny

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1994 10.3442 km2 - Levice

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Petrinec Milan, Sučík Roman

Kreslil(a,i)
Petrinec Milan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Počúvadlo

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
271
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)