MapaMapa

Zudrok

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 4 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1970 9.36573 km2 - Zlaté Moravce

Majiteľ
TJ Rapid Bratislava, (RBA)
Kontakt
Formanko Dušan, Tematínska 2, 851 05 Bratislava, Tel.: +421 2 63834953, e-mail: formanko@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Šmelík Ľudovít

Kreslil(a,i)
Jakubčík 


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Húšť, Neprestrelný, Špľachot

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
292
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)