MapaMapa

Kamenný mlyn

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 2500 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …)  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1998 0.190657 km2 - Trnava

Majiteľ
Slovenská asociácia športu na školách, (SAŠŠ)
Kontakt
Dančíková Marta, Trnavská 39 831 04 Bratislava, Tel.: +421 2 44453482, e-mail: dancikova@sass.sk

Mapoval(a,i)
Jonáš Radoslav, Spišiak Marián, Wallner Jozef

Kreslil(a,i)
Sučík Roman


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Kamenný mlyn, SLOVENSKÝ RÍM

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
299
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)