MapaMapa

Peťovský háj

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 1.70023 km2 90 09 12 M Banská Bystrica

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Kundrata Ivan, Skokan Ján

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bukovinka, Bukovinka, Bystrický výhľad, Fončorda, Hrabec 1, Kadlub, Kozlinec, Kozlinec 2, Kremnička, Kremnička, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Pamätník, Park, Peťovský les, Peťovský les II, Pod pamätníkom SNP, Sedlo, Suchý, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
303
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)