MapaMapa

Hlboká

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1988 8.00829 km2 89 09 02 M Banská Bystrica

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Dermek Vladimír, Nemec Juraj

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Barbakan, Bučičie, Bučičie II, Diel, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Hrabec 1, Hrby, Jelenská, Kačica, Kačica 2, Klopačka, Kozlinec 2, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova Jama, Pamätník, Park, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, RĽM, Sásová, Sásovský háj, Sedlo, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Šibenička, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
306
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)