MapaMapa

Pleso

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 L - Mapa pre lyžiarsky orientačný beh 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1988 7.42672 km2 88 09 05 L Poprad

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Nováková Marie

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Areál snov, Furkota, Furkota 2, MVMR´73, Pálenica, Patria, Patria, Pleso, Priveľký Šum, Rakytovec, Rakytovec, Spálený, Spálený vrch, Svišť v zime, Štrbské pleso, ŠTRBSKÉ PLESO, ŠTRBSKÉ PLESO, Vyšné Peklo

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
307
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)