MapaMapa

Spevavý les II.

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1979 9.79066 km2 - Banská Bystrica

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Cigoš Evžen, Novota Mikuláš

Kreslil(a,i)
Cigoš Evžen, Novota Mikuláš


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bučičie, Bučičie II, Diel, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Hlboká, Hrabec 1, Hrby, Jelenská, Kačica, Kačica 2, Klopačka, Kozlinec 2, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Pamätník, Park, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, RĽM, Sásová, Sásovský háj, Sedlo, Sitnianska, Spievavý les, Šachtičky, Šibenička, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
317
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)