MapaMapa

Sad mládeže

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 2000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1996 0.102069 km2 - Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Šoltés Pavol

Kreslil(a,i)
Kapusniak Juraj


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Borovica, Borovička, Borovička '07, Borovička 2020, Košiarny briežok, MIER, Tarča

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
324
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)