MapaMapa

Borovica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1983 6.38172 km2 - Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Baluch Emil, Bečarik Ivan, Bečarik Pavol, Kravec Miloš, Šoltés Pavol, Vojtáš Peter

Kreslil(a,i)
Bečarik Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, Borovička, Borovička '07, Borovička 2020, Čingov, Čingov, Čingov, Čingov - Briežok, Čingov - Briežok, Džury, Grajnár, Hradisko, Kocúrka, KOCURKA 2009, KOCURKA 2009, Kocúrka I, Košiarny briežok, MIER, Poľana, Poľana, Sad mládeže, Tarča, Tomášovský výhľad, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
331
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)