MapaMapa

34 SNP

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1978 4.70456 km2 - Poprad

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - sever, (SZOŠ - sever)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, Bez názvu, Hrebienok, Hrebienok, Christlová, Jamy, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Smokovce, Studený potok, Štiavnik, Tatranská Lomnica, Tréningová mapa, Vepe, XXII. Mvmr, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
335
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)