MapaMapa

Šugov

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1992 9.25864 km2 92 10 07 E Košice

Majiteľ
Dargov Košice, (DKE)
Kontakt
Hammer Juraj, Jakobyho 14, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6321551, e-mail: hammerova_maria@teko.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Kuchta Ján, Kundrata Ivan, Roháč Igor, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol, Kuchta Ján, Kundrata Ivan, Roháč Igor, Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Haľagoš, Jasov, Kosiar, Ladislav, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pre orientačný beh, Palanta, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
34
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)