MapaMapa

Tréningová mapa

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1976 1.76695 km2 - Poprad

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - sever, (SZOŠ - sever)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Hrebienok, Hrebienok, Christlová, Jamy, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Studený potok, Tatranská Lomnica, Vepe, VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
340
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)