MapaMapa

VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1976 7.73093 km2 - Poprad

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - sever, (SZOŠ - sever)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, Christlová, Jamy, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Studený potok, Tatranská Lomnica, Tréningová mapa, Vepe, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
341
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)