MapaMapa

Odbor turistiky TJ Jasenie

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 30000 O - Mapa pre orientačný beh 20 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1975 29.4371 km2 - Brezno

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - stred, (SZOŠ - stred)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Partizánske chodníčky Tále

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
346
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)