MapaMapa

Partizánske chodníčky Tále

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 O - Mapa pre orientačný beh 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1975 25.6732 km2 - Brezno

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - stred, (SZOŠ - stred)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Nosáľ Stanislav, Novota Mikuláš

Kreslil(a,i)
Nosáľ Stanislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Odbor turistiky TJ Jasenie

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
347
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)