MapaMapa

Kremnička

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1975 3.23128 km2 - Banská Bystrica

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - stred, (SZOŠ - stred)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Nosáľ Stanislav

Kreslil(a,i)
Nosáľ Stanislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bukovinka, Bukovinka, Bystrický výhľad, Čisto prírodný zážitok, Čisto Prírodný Zážitok 2, Fončorda, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Kozlinec, Kozlinec 2, Kremnička, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Laura, Leninov park, Makina, Makina, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô II, Mútnô III., Ortúty - Warm up, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les, Peťovský les II, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Suchý, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Suchý vrch pre cyklistov, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
348
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)