MapaMapa

Mapa pro orientační závody

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1968 34.2272 km2 - Košice

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - východ, (SZOŠ - východ)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, Bukovec, Haľagoš, Jasov, Jazero II., Kosiar, Ladislav, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačné preteky:, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pre orientačný beh, Palanta, Pohár VŠT 1977, Pútnik, Seleška, Sivé jazero, Svätá Anna, Šugov, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
353
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)