MapaMapa

V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1978 7.93672 km2 - Trenčín

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - západ, (SZOŠ - západ)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír, Šutor Ján

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír, Šutor Ján


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BERMUDY, Lampášik, V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
365
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)