MapaMapa

Červený kameň

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1976 2.854 km2 - Pezinok

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - západ, (SZOŠ - západ)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Frekventanti kartografického školenia 

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BÍDNA, Častovské mraznice, Červený kameň, Červený Kameň, Československá univerziáda Trnava 1977, Dolinky, Fúgelka, GIDRA, GIDRA, GRÓF na bajku, HARMÓNIA, KAŠTIEĽ, KAŠTIEĽ II., Klokoč, KOMÁRKA I, KOMÁRKA II, Kukla, Kukla, Kukla 2008, Lindav, LINDAVA, Lindavský les, Malá, Malá, Medvedia skala, mssr szm 76, Ompital, Pálffyho les, Pálfiho hrad, Pálfiho lesík, Parina, Pod hradom, PRED VRCHMI, RED STONE CASTLE - TrailO, Red Stone Castle I - TrailO 2017, Red Stone Castle II - TrailO 2017, Red Stone Castle III - TrailO 2017, Strap, Stratenka, Široké, Traja jazdci, Vampírka, Zlaté hrozno, Zoška, Zoška

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
367
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)