MapaMapa

Piarg

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 3.56981 km2 90 08 02 Š Banská Štiavnica

Majiteľ
Dargov Košice, (DKE)
Kontakt
Hammer Juraj, Jakobyho 14, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6321551, e-mail: hammerova_maria@teko.sk

Mapoval(a,i)
Sleziak Wilfried

Kreslil(a,i)
Franko ml. Stanislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Banská Štiavnica, Počúvadlo, Richnava, Tajchy

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
37
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)