MapaMapa

Ladislav

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1996 13.8137 km2 - Košice

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Roháč Zdenko, Somlay Gábor, Sőtér János, Sőtér Márton, Weiszer Eduard

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol, Somlay Gábor, Sőtér Jonanna, Sőtér Márton


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, Haľagoš, Jasov, Kosiar, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody, Palanta, Pútnik, Seleška, Sivé jazero, Šugov, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
378
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)