MapaMapa

Brázda 4

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1988 9.08122 km2 88 10 01 E Rožňava

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Borůvka Josef, Uher Petr

Kreslil(a,i)
Borůvka Josef, Uher Petr


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Brázda, Brázda, BRÁZDA, BRÁZDA, Brázda, Brázda, Brázda 2, Brázda 2000, Brázda 3, Brázda 3, Brázda 3, Brázda 5, Brázda 6, BRÁZDA E3, BRÁZDA E4, Brázdička, DIEVČENSKÁ SKALA, Dievčenská skala, Dievčenská skala tréning, Fabiánka, Fabiánka 2, Jašteričie jazero, JAŠTERIČIE JAZERO, JAŠTERIČIE JAZERO, Jašteričie jazero, Jašteričie Jazero 2, Kras, Kras - tréning, Krásnohorská Dlhá Lúka, Ľadnica, Ľadnica, ľadnica, Ľadnica, Ľadnica 2, ĽADNICA tréning, Ľaliovková priepasť, Malá Brázda, MALÁ BRÁZDA 1, MALÁ BRÁZDA 2, Mapa pre orientačný beh, Múriková jaskyňa, Muška, Pavlova skala, Priepasť 2, Priepasť 3, Rakaťa, Rakaťa, Rakaťa tréning, Rakyta, Rožňava centrum, Silica (Brázda), Silica (Klaplová j.), Silica (Rakaťa), Silická Ľadnica, Silička, Soroška, Soroška, SOROŠKA, Soroška, Soroška 2, SOROŠKA tréning, SOROŠKA-relay, Torzo, TORZO, Torzo 2, Torzo I, Tréning, Tréning, Tréning, WARM UP LONG, Warm-up Relay, Zajačia brána, ZAJKOVO KAPURKA, ZVONIVÁ PRIEPASŤ 1, ZVONIVÁ PRIEPASŤ 2

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
385
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)