MapaMapa

Tajchy

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1983 3.4925 km2 - Banská Štiavnica

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Sleziak Wilfried

Kreslil(a,i)
Sleziak Wilfried


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Banská Štiavnica, Piarg, Počúvadlo, Richnava

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
394
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)