MapaMapa

Christlová

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1998 4.74719 km2 - Poprad

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Lenhart Zdeněk

Kreslil(a,i)
Lenhart Zdeněk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Bez názvu, Hrebienok, Hrebienok, Jamy, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Smokovce, Studený potok, Štiavnik, Tatranská Lomnica, Tréningová mapa, Vepe, VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, XXII. Mvmr, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
4
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)