MapaMapa

Pútnik

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1980 12.3464 km2 - Košice

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Kuchta Ján, Palačik Karol

Kreslil(a,i)
Kuchta Ján, Palačik Karol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, Jahodná zjazdovky, Jasov, Jazero II., Jeleň, Ladislav, Lajoška, Mapa pro orientační závody, Sivé jazero, Snežienka, Svätá Anna, Vločka 2

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
400
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)