MapaMapa

Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1978 17.3926 km2 - Košice

Majitež
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Hažagoš, Jasov, Kosiar, Ladislav, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pre orientačný beh, Palanta, Sivé jazero, Šugov, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
404
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)