MapaMapa

Jeleň

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1972 13.4199 km2 - Košice

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Franko Stanislav, Tóth Juraj

Kreslil(a,i)
Franko Stanislav, Tóth Juraj


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bukovec, Jahodná, Jahodná, JAHODNÁ, JAHODNÁ, Jahodná zjazdovky, Jazero II., Lajoška, Mapa pre orientačné preteky:, Pohár VŠT 1977, Pohár VŠT Košice 1978 Otília, Pohár VŠT Košice 1978 Otília, Pútnik, Rysy, Snežienka, Svätá Anna, Vločka 2

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
410
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)