MapaMapa

Mapa pre orientačný beh

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 O - Mapa pre orientačný beh  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1970 17.7687 km2 - Košice

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, závod Prešov 

Kreslil(a,i)
Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, závod Prešov 


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Haľagoš, Jasov, Kosiar, Ladislav, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pro orientační závody, Palanta, Sivé jazero, Svätá Anna, Šugov, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
413
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)