MapaMapa

Mapa pre orientačný beh

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1970 13.381 km2 - Košice

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, závod Prešov 

Kreslil(a,i)
Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, závod Prešov 


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Liška, Mapa pre orientačný beh, Pamätník, Prenajatý revír

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
415
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)