MapaMapa

Mapa pre orientačný beh

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1970 8.62135 km2 - Košice

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, závod Prešov 

Kreslil(a,i)
Inžinierska geodézia n.p. Bratislava, závod Prešov 


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
IZRA, IZRA, Izra, WARM UP MIDDLE F

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
416
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)