MapaMapa

Benát

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1993 21.963 km2 - Zlaté Moravce

Majiteľ
Klub OB Topoľčianky, (TPK)
Kontakt
Richter Dušan, Moravecká 22, 951 93 Topoľčianky, Tel.: +421 37 6586451, e-mail: end@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Kundrata Ivan, Sučík Roman, Šabík Juraj, Václavík Martin, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Berecká Mária


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
99 Čertíc, Babylon, Babylon 2, Cly - Klao, Čelár, Čelár, Čertov vrch, Dolná škola, Dostihovka, Chabzda 53, Inovec, Mestský park, nejdeOto, Plačlivô, Pri Žitave I, Pri Žitave II, Pri Žitave III, Pri Žitave IV, Skerešov, Zámocký park, Zubor, Zubríča

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
421
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)