MapaMapa

Slaná voda

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1989 5.35882 km2 89 09 06 M Námestovo

Majiteľ
Klub OB Javor Tvrdošín, (TVR)
Kontakt
Cieker Ján, Medvedzie 154/34-16, 027 45 Tvrdošín, Tel.: +421 43 5322330, e-mail: zdruzenielesov@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Barták Peter, Cieker Ján, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Barták Peter


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Roveň I., Roveň II.

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
431
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)