MapaMapa

Dubák

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1987 21.6246 km2 88 09 02 M Banská Bystrica

Majiteľ
ŠK UMB Banská Bystrica, (VBB)
Kontakt
Ščehovič Roman, Pieninská 3, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174388

Mapoval(a,i)
Nosáľ Štefan

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bučičie, Bučičie II, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Hlboká, Hrabec 1, Hrabec 2, Hrby, Hrochoť, Hrochoť 2009, Hrochotský stožok, Chochuľka, Kačica, Kačica 2, Kozlinec, Kozlinec 2, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova Jama, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les, Peťovský les II, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, RĽM, Sásová, Sásovský háj, Sedlo, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Šibenička, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
445
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)