MapaMapa

Agačina

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1985 6.62461 km2 85 08 04 M Nitra

Majiteľ
VŠP Nitra, (VNR)

Mapoval(a,i)
Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
AGROKOMPLEX, BORINA, Brezový hájik, Hangócka, Janka, Kartograf, Klokočina, Mestský park, Nitriansky hrad, Ostrov, Šach, Šach, Unipoľ areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Voda?, Zobor

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
468
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)