MapaMapa

Voňavá marinka

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 4 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1981 2.44507 km2 - Nitra

Majiteľ
VŠP Nitra, (VNR)

Mapoval(a,i)
Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
478
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)