MapaMapa

Šach

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 4 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1979 0.979288 km2 - Nitra

Majiteľ
VŠP Nitra, (VNR)

Mapoval(a,i)
Ďurín Ján, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Ďurín Ján


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Agačina, AGROKOMPLEX, BORINA, Kartograf, Klokočina, Ostrov, Šach

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
483
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)