MapaMapa

Tehliar

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1988 15.8119 km2 88 11 3 Z Žilina

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com

Mapoval(a,i)
Oddiel OB TJ Slávia VŠDS Žilina 

Kreslil(a,i)
Jendruchová , Král Jozef


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Borgy, KOPANÁ 953, KOPANÁ 953, KOPANÁ 953, Kunerádska 10, Lietava, LIETAVA 2019, MYDLOVÝ LES, ZÁMOK KUNERAD, ZÁMOK KUNERAD, ZÁMOK KUNERAD, ZÁMOK KUNERAD

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
498
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)