MapaMapa

Tomášovce

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1996 0.684968 km2 - Lučenec

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Magna Ján

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čardáš, Mapa pre orientačný beh, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody:, Mapa pro orientační závody:, Ružiná I, Ružiná II, Skalica, Starý háj, Starý háj II., Starý háj III.

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
50
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)