MapaMapa

Starhrad

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1977 8.03993 km2 - Žilina

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com

Mapoval(a,i)
Juračka Vojtěch, Rambousek Karel, Šmatolán Luboš

Kreslil(a,i)
Juračka Vojtěch, Rambousek Karel, Šmatolán Luboš


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
adamovec, Kamienka, Pusté Podhôrčie

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
512
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)