MapaMapa

Milochov

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
  5.55381 km2 - Považská Bystrica

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Stavná

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
522
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)