MapaMapa

Stavná

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
  5.92479 km2 - Považská Bystrica

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com

Mapoval(a,i)
Juračka Vojtěch, Juračka Zdeněk, Kalibán Pavel, Klimpl Petr, Piják Jaroslav, Piják Vladislav, Pitoňák P., Polakovič Peter, Rambousek Karel, Šmatolán Luboš, Živěla Aleš

Kreslil(a,i)
Rambousek Karel, Šmatolán Luboš


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Milochov

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
525
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)