MapaMapa

Súľov

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
  19.7762 km2 - Žilina

Majiteľ
TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, (VZA)
Kontakt
Vandlíček Peter, Gemerská 6/45, 010 08 Žilina, Tel.: +421 41 5655402, e-mail: peter.vandlicek@siemens.com

Mapoval(a,i)
Fitz Pavel, Ježek Ladislav, Polónyi Peter, Rohovská Marie, Šobr Milan, Voleský Karel

Kreslil(a,i)
Fitz Pavel


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BÁNOVÁ 2019, BÁNOVSKÝ LESÍK, BEZLEPKOVÁ, HÁJIK, Hôrky, HÔRKY 20, HÔRKY 24, Hradisko, Kanál, Lesík, Lesík, Lietava, LIETAVA 2019, Medzi lesíkmi, Pod skalkou, ZŠ HÔRKY

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
526
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)