MapaMapa

Kmotra

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1995 6.60888 km2 - Zvolen

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk

Mapoval(a,i)
Harmaniak Boris, Jonáš Radoslav, Klčo Miroslav, Repáč Ivan, Sarvaš Roman, Španka Rastislav, Šuráň René

Kreslil(a,i)
Jonáš Radoslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čertica, Čertica, DOMINOL, DominoL1, Západ

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
528
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)