MapaMapa

Kypec

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 8.40899 km2 90 09 06 M Žiar nad Hronom

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk

Mapoval(a,i)
Brutovský Dušan, Ďurčo Peter, Navrátil Václav

Kreslil(a,i)
Navrátil Václav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Cremnychbana, KOPERNICA 2009, KOPERNICA 2011, Kremnica, Križkova, Ludáň, Náročná, Náročná, NÁROČNÁ 2012, Rana

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
530
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)