MapaMapa

Čertica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1986 6.82056 km2 86 09 06 Z Zvolen

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk

Mapoval(a,i)
Sýkora Milan

Kreslil(a,i)
Sýkora Milan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
BIEŇ, BIEŇ 2010, BIEŇ 2011, Čertica, Detvan I, Detvan II, DETVAN III, Detvan IV, Domino, DOMINOL, DominoL1, Kmotra, Kostra, KOSTRA 2009, KOVÁČOVÁ 2010, Mapa pre orientačné preteky: Jelení paroh, MARÍNA, Okolo Bieňa, TU Zvolen, TU Zvolen 2011, TU Zvolen 2012, Západ

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
531
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)