MapaMapa

Rana

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1978 7.49593 km2 - Žiar nad Hronom

Majiteľ
Slávia TU Zvolen, (VZV)
Kontakt
Repáč Ivan, TU KPL, 960 53 Zvolen, Tel.: +421 904 354913, e-mail: repac@vsld.tuzvo.sk

Mapoval(a,i)
Najbrt Tomáš, Poštulka st. Karel, Rapant Jaroslav

Kreslil(a,i)
Najbrt Tomáš, Poštulka st. Karel, Rapant Jaroslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
KOPERNICA 2009, KOPERNICA 2011, Kypec, Ludáň, Náročná, Náročná, NÁROČNÁ 2012

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
534
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)